Oefenen met de getallenlijn en het platte vlak --- Introductie ---

Oefenen met de getallenlijn en het platte vlak is een oefening over het plaatsen van punten op een getallenlijn of in het platte vlak.


Hoeveel punten zullen we vragen? , , , , ,
en welk onderwerp ?

. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: plaats punten op een rechte lijn of in een plat vlak. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, punten,getallenlijn,grafisch,platte vlak,breuk,coordinaten,vmbo,positevegetallen,negatieve getallen,decimale getallen