OEF ontbinden in factoren, haakjes wegwerken --- Introductie ---

Deze module bevat op dit ogenblik 17 oefeningen over het ontbinden in factoren van algebraische expressies en het wegwerken van haakjes binnen algebraische expressies. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: ontbinden in factoren van expressies en haakjes wegwerken interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, haakjes wegwerken,haakjes, ontbind in factoren,ontbinden,factoren, identitÚs remarquables