Lineaire Vergelijkingen --- Introductie ---

Lineaire Vergelijkingen
is een oefening over grafieken bij lineaire formules


Je wordt gevraagd punten in de grafiek bij een lineaire formule aan te geven.

De coëfficienten zijn:

. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: werken met lineaire functies en hun grafieken. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, geometry, rechte lijn,grafiek, lineaire functie