Rotatie Centrum --- Introductie ---

Rotatie Centrum is oefening, waarbij je in een plaatje op het centrum van de rotatie moet aanklikken.

Je mag het moeilijkheids niveau aangeven: , ,
en het aantal keer klikken per sessie: Na afloop van de oefening krijg je een cijfer.

Andere oefeningen over : Shoot   rotatie   affine transformation  

Andere ontspanning over : Shoot   rotatie   affine transformation  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: klik op het rotatie centrum in 2D. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, rotatie, centrum,draaing, symmetrie