Segfrac --- Introductie ---

Deze module is bedoeld voor leerlingen die reeds het optellen en vereenvoudigen van breuken met verschillende noemers beheersen.

In deze oefening vragen we het omgekeerde:
gegeven het rationele getal r, we gaan nu r ontleden in een som van twee of meer rationele getallen (met van tevoren bepaalde noemers)

We garanderen dat elke som op zijn minst 1 goede oplossing heeft.
In het algemeen zijn er meerdere goede oplossingen mogelijk.
Alle goede oplossingen worden door dit programma herkend.


Kies je eigen moeilijkheidsgraad; 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

Er is ook een gedetaileed menu om de randvoorwaarden van deze oefening verder te specificeren The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: splits breuken in een som van kleinere breuken interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, arithmetic, rationele getallen, breuken