Kwadratische polynomen --- Introductie ---

Deze module helpt je het herkennen van de grafiek bij een functie of het herkennen van een functie bij de grafiek.
De functies die in deze module aan de orde komen zijn polynomen van de tweede orde (ofwel gewoon kwadratische functies).

Je kan deze module naar wens configureren

Andere oefeningen over : Grafieken   Polynomen   Reeele functie  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: herken de grafiek van een kwadratische veelterm. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, algebra, equations, graphing, parabola,polynomials