Brekingsindex --- Introductie ---

Brekingsindex is een oefening over de 'wet van Snellius'


Deze module kan worden geconfigureerd:
Medium No 1 Medium No 2
  1. lucht ;
  2. water ;
  3. glas ;
  4. speciaal glas (flint) ;
  5. diamant ;
  1. lucht ;
  2. water ;
  3. glas ;
  4. speciaal glas(flint) ;
  5. diamant ;
Aantal metingen :
The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: analyse van meetresultaten en grafische voorstelling. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, physics, breking,brekingsindex,optiek,snellius,diopter