Kwadratische vergelijkingen (ICLON) --- Introductie ---

Configuratie van de som

PDF document over werken met categorieën
PDF handout over werken met categorieën

Een opdracht uit "categorie" ?
Hoeveel sommen voor één cijfer?
Hoeveel deel vragen per som ?
Welke nauwkeurigheid voor getalsmatige antwoorden ?
er wordt ook altijd exact nagekeken
Een eindoverzicht van vragen en antwoorden ?
 
The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: oefenen met categorieŽn. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, nkbw iclon vergelijkingen kwadraat gaav oplossen categorieen