OEF differentiëren --- Introductie ---

Deze module bevat 6 oefeningen over differentiëren.

Afgeleide van een samengestelde functie

Gegeven de functie :
Bepaal de afgeleide

=

NB : Schrijf "sqrt(ax+b)" voor


De afgeleide van een polynoom

Laat een polynoom zijn , gedefinieerd in RR door .

is differentieerbaar in RR. Bepaal de afgeleide.

Voor alle reeële ,   =

De productregel

Bepaal de afgeleide van een functie gedefinieerd in RR door met :

De functies en zijn differentieerbaar in en :
=
=

Om de afgeleide van te bepalen passen we de volgende regel toe :

De afgeleide van de functie is dan:

=


De quotiënt regel

Gegeven is de functie gedefinieerd in RR door   .

We gaan nu de afgeleide   in stappen berekenen :

 • De extreme waarde van bereikt in een met de waarde
 • The most recent version


  Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

  Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

  Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

  Description: oefenen met de afgeleide. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

  Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , afgeleide,differentieren,helling,oefenen,stapsgewijs,productregel,quotientregel