Function draw --- Introductie ---

Function draw is een module met als onderwerp "functie herkenning". De server geeft je de grafiek van een functie f(x), maar zonder het bijhorende functievoorschrift. Met behulp van een java-applet wordt je gevraagd een andere functie met je muis te tekenen zoals bijvoorbeeld: f(x), 2f(x), f(x1), enzovoorts
  • soort variatie in de functies:
  • Aantal tekeningen per sessie: , , , , , , , (aan het einde van een serie krijg je een cijfer.)
  • moeilijkheidsgraad: , , , , , , , , ,

Andere oefeningen over : java dessins   Primitieve   fonctions  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: Teken een functie aan de hand van een gegeven grafiek. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, graphing, functions