Graphic functions --- Introductie ---

Graphic functions is een oefening in grafische functieherkenning. De server geeft je een grafiek van een functie f zonder het bijhorende functievoorschrift. Vervolgens wordt je gevraagd, uit een aantal grafieken van modificaties van f(x) zoals f(x), 2f(x), f(x1), enz (zie het menu), de juiste functie aan te klikken.
Deze module kan worden ingesteld door de volgende parameters.
 • Type variatie:
  1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. .
 • Aantal vragen per sessie : , , , , , , ,
  je krijgt aan het einde van de sessie een cijfer.

Andere oefeningen over : Functies   Grafieken  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: herken de grafiek van f(-x) uit de grafiek van f(x), etc. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, functions, graphing