SQRT draw --- Introductie ---

SQRT draw is een grafische oefening over de wortels van complexe getallen.
De server laat je in een java applet de positie van een complex getal z in het complexe vlak zien.
Het is dan de bedoeling dat je in deze applet de positie van alle wortels (2de-macht wortels ,3de macht wortels enz) aangeeft.
De te gebruiken software :

De oefening kan worden afgesteld dmv de volgende parameters:

Andere oefeningen over : java   complexe getallen   complexe vlak   wortels   SQRT  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: teken de wortels van een complex getal, vereist java. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, java, module, argument, complex getal, complexe vlak, wortels