SQRT shoot --- Introductie ---

Dit is een grafisch georiënteerde oefening over complexe getallen.
Elk complex getal (niet nul) heeft exact n nde-graads wortels (voor n > 1 )

Er wordt bij deze oefening een plaatje getoond van het complexe vlak,
met daarin het complexe getal z, voorgesteld als een punt.
Gevraagd wordt met je muis te klikken op alle wortels van z in het complexe vlak.
Je score wordt bepaald door de precisie van de geplaatste punten.


Je kunt met moeilijkheidsgraad

Soortgelijke oefeningen ,zoals Complex shoot met als onderwerp de algebraïsche uitdrukkingen van een complex getal.

Andere oefeningen over : Shoot   complexe getallen   wortels  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: bepaal op de wortels van een complex getal, vereist java. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, complexe getallen, complexe vlak, wortels