Complex shoot --- Introductie ---

Dit is een "grafische klik oefening" over complexe getallen:
Je krijgt het complexe vlak te zien , met daarin een complex getal Z , voorgesteld door een punt.

Verder is een relatie tussen z en een ander complex getal w gegeven.
Je moet nu zo nauwkeurig mogelijk met je muis klikken op de locatie van het complexe getal w in het complexe vlak.
De nauwkeurigheid van je klikken bepaald je score.

Kies de moeilijkheidsgraad: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .

Er is ook nog een iets uitgebreider menu beschikbaar.

De volgende oefeningen zijn ook aanwezig over dit onderwerp SQRT shoot waarin je wordt gevraagd op de nde-macht wortels van een complex getal te klikken.

Andere oefeningen over : Complexe getallen   Complexe vlak  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: klik op de positie van een complex getal in het complexe vlak. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, complex_number, complex_plane