Tangent 2D --- Introductie ---

Deze module behandeld curves in het platte vlak.
Met -afhankelijk van de instellingen- carthesische coördinaten , pool coördinaten of een parametervoorstelling.
Er wordt een vergelijking en de grafiek getoond.
Gevraagd wordt de raaklijn of loodlijn van de curve in een gegeven punt te bepalen.


Deze oefening is instelbaar met de volgende configuratie parameters.

Andere oefeningen over : raaklijn   differentieren   afgeleide   curves  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: Zoek de raaklijn of loodlijn van een curve. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, analysis, curve,kromme,parameter voorstelling,carthesische,pool coordinaten,polynomen,raaklijn,tangent,afgeleide,loodlijn,normaal line