Quizz integration --- Introductie ---

Deze module bevat 4 verschillende oefeningen m.b.t de basisvaardigheden van integratie. Leerlingen kunnen dit gebruiken als een hulpmiddel om de lesstof beter te onthouden, terwijl Leraren ze in een werkblad met een geactiveerde tijdlimiet kunnen verwerken, om zo de reactiesnelheid te testen

Andere oefeningen over : integration  

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: elementaire integraal rekening. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, calculus, integraal,afgeleide